Welkom bij Fantastischetassen!

Fantastischetassen Tassen veilig bestellen

Bezorgen & Afhalen

Uw bestelling laten bezorgen

Voor al onze verzendingen maken wij gebruik van PostNL. Wij streven ernaar om, indien op voorraad en voor 15:00 uur besteld, zo snel mogelijk uw bestelling bij u te bezorgen. Zodra het door u gekochte product verzonden is, ontvangt u een e-mail met daarin een track & trace code. Hiermee kunt u makkelijk en snel uw bestelling volgen.

Wij streven ernaar om binnen 1 - 2 werkdagen uw bestelling te verzenden.

Normaal gesproken wordt uw pakket, als u voor 15.00 uur besteld dezelfde dag nog verstuurd, anders in ieder geval de volgende dag. Heel soms lukt dit niet, u krijgt dan bericht per mail.

Voor spoedbestellingen kunt u bellen met: 038 - 4212957.

Tarieven in Nederland:

  • Bestellingen boven de € 47,00 verzenden wij met alle verzendopties gratis in Nederland.
  • Bestellingen onder de € 47,00, hiervoor rekenen wij verzendkosten van € 6,95.

Garantie & Reparatie


Garantie

De garantie met betrekking tot de door Van Beek Lederwaren geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.


Reparatie

Is uw koffer of tas kapot? Of krijgt u uw koffer niet meer open? Onze reparatie afdeling helpt u graag verder. 

Van verschillende merken hebben wij onderdelen op voorraad. Mochten wij echter het benodigde onderdeel niet op voorraad hebben, dan kunnen wij deze proberebn voor u te bestellen bij de betreffende leverancier. Heeft u problemen met de rits van uw koffer of tas, dan is het voor ons vaak niet mogelijk om op voorhand een prijs te bepalen. Vaak zijn ritsen namelijk niet te herstellen, of wordt deze reparatie te kostbaar. 

Betalingsvoorwaarden


Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door Van Beek Lederwaren is aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

Al hetgeen de klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en heeft Van Beek Lederwaren, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van de aan Van Beek Lederwaren verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 225,-.
Zie ook onze algemene voorwaarden.


    Beoordelingen van onze klanten:    Like Fantastischetassen!
Fantastischetassen Tassen veilig bestellen